Ağaç ve Bitki Türleri

Koramaz Vadisi, karasal bir iklime sahip olan Kayseri’nin yaklaşık 20 km kuzey doğusunda yer almaktadır. Vadi, bulunduğu bölgenin hâkim ikliminin tesiri altındadır, ancak yer yer 300 metreye ulaşan derinliği, dört mevsim akan Koramaz Çayı ile Vadi, çevresine oranla daha nemli bir havaya sahiptir.

Bu nispeten yüksek nem oranı ve derinlik sayesinde vadi içerisi çevresine göre farklı iklimsel özellikler taşımakta, bunun neticesi olarak da bitki çeşitliliği bakımından farklı ve zengin bir yapı arz etmektedir.

Vadi içerisinde ceviz, fındık, menengiç, dağdağan, söğüt, kavak, meşe, gilaburu, cehri, karamık, iğde, elma, armut, erik, kayısı, ayva, böğürtlen, üzüm, dut, kuşburnu, alıç, leylak türünden çok sayıda ağaç doğal olarak yetişmektedir.

Yine vadi içerisinde yüzlerce çeşit çiçek yetişmektedir, bunlardan bazıları pulicaria odora, hemerocallis fulva, boraginaceae, cirsium palustre, geranium tuberosum şeklinde sıralanabilir. Çiçeklerin yanı sıra çok sayıda mantar türü ve ısırgan otu, nane gibi türler de vadi içerisinde yetişmektedir. Vadinin üst kısımlarında ise susuz tarım ürünleri olan buğday, arpa, ızgın, belemir, zeyrek ve aspir türü bitkilerinin tarımı da yapılmıştır ve yapılmaktadır. 

Vadinin Mançır bölgesinde yüzlerce fındık ağacı tamamen doğal olarak kendiliğinden yetişmekte ve her yıl ürün vermektedir. Bölgenin sert iklim koşullarına dayanıklı olan bu türün, Karadeniz bölgesinde yer alan türlerden farklı olduğu bilinmektedir ve bu konuda Erciyes Üniversitesi Genom ve Kök Hücre Araştırma Merkezinde bünyesinde araştırma yapıldığı bilinmektedir. [1]

Vadide, yoğunlukla Kayseri bölgesinde yetişen, kırmızı renkli küçük yemişleri bulunan Gilaburu (Viburnum opulus L.) adlı bitkiden de büyük miktarda yetişmektedir. Gilaburu adlı bitkinin antioksidan özellikler sergilediği, özellikle böbrek taşı önleyici tedavisinde istifade edildiği bilinmektedir.[2]

Yazar: Bilgin Yazlık


[1] Gürcan K., “Kayseri’nin Tarihi Fındıkları”, Şehir kültür sanat, cilt.14, ss.38-41, 2018

[2] Sağdıç O., Aksoy A., Özkan G., “Evalution Of The Antibacterial And Antioxidant Potentials Of The Cranbery (Gilaburu, Vivurnum Opulus L.) Fruit Extract. “, ACTA ALIMENTARIA, vol.4, pp.487-492, 2006