Bezirhaneler

Bezirhaneler bezir yağının üretildiği bir çeşit endüstriyel değirmenlere verilen addır. Izgın, belemir, zeyrek ve aspir bitkilerinin tohumlarının iki ağır taş arasında ezilmesi ile elde edilen bezir yağı, uzun yıllar boyunca mekanik yağlama, aydınlatma ve beslenme maksadı ile kullanılagelmiştir. Vakti zamanında sırf Ağırnas’ta 25 adet bezirhanenin işlediği göz önünde bulundurulursa son derece değerli ve önemli bir yağ olduğu anlaşılmaktadır. Koramaz Vadisi’nde günümüze kadar taşları ve kısmen müştemilatı ulaşmış bilinen toplam 4 bezirhane bulunmaktadır. Bunlardan biri Vekse’de, ikisi Turan’da ve sonuncu olanı ise Ağırnas’ta yer almaktadır.

Turan / Bezirhane
Ağırnas / Bezirhane
Bezi Yağı Üretimi İçin Kullanılan Kuru Tarım Bitkileri