Vadinin Yetiştirdiği Değerler

Mimar Sinan (1490-1588) – Ağırnas
Mimar Sinan Ağırnas’ta doğmuş ve 20’li yaşlarına kadar burada yaşamıştır. Ağırnas, Koramaz Vadisinin tam merkezinde yer almaktadır. Bu durumda Sinan Koramaz Vadisinde doğmuş ve burada yetişmiştir denilirse doğru bir ifade olacaktır. Sinan Koramaz’da at binmiş, oyma kaya mağaraları, vadinin içerisinde yer alan Roma’dan veya Bizans’tan kalma kaya mezarları incelemiştir. Bölgenin kaya yapısı taştan eser yapma aşkını vermiştir Sinan’a. Sinan Koramaz Vadisinde büyümüş, sularından içmiş, eserlerinden esinlenmiştir.

Yunus Bekir (1868-1931) – Dimitre (Turan)
Yunus Bekir 1868 yılında o zamanki adıyla Dimitre’de dünyaya gelmiştir.
Yunus Bekir, Haydar Paşa Cerrah mektebi mezunudur ama bu mesleği icra etmemiştir. Kendisi ressam ve nakkaşlık yapmıştır. İttihat ve Terakki’ye üye olmuş, uzun yıllar İsviçre’de sürgün hayatı yaşamıştır. Uzun bir aradan sonra tekrar köyüne dönmüş Vali Muammer ile birlikte çeşitli hizmetler yapmıştır. 1910 yılında Kayseri’de Erciyes isimli ilk Türkçe gazeteyi basmıştır. Yazdığı dilekçe ile 1916 yılında Dimitre olan köy adını Turan olarak değiştirmiştir. Gesi, Ağırnas ve Turan’daki okulları Vali Muammer ile birlikte yapmışlardır. Memleket Hastanesi, Bünyan Hidro Elektrik Santrali gibi önemli alt yapı yatırımlarında görevler almıştır. 1931 yılında Şarkışla’da vefat etmiştir. Mezarı bugün Turan mezarlığının girişinde yer almaktadır. Koramaz Vadisi’ne çok büyük hizmetleri vardır. Yaşadığı ev, Turan’da ulu pınar yolu üzerindedir ve neredeyse tamamen yok olmak üzeredir.

Yunus Bekir’in Mezarı (Turan)
Yunus Bekir’in Evinin Kapısı (Turan)

Mustafa Ağırnaslı (Çerkez(oğlu) Mustafa Bey)

Çerkezoğlu Mustafa Bey Konağı / Ağırnas
Çerkezoğlu Mustafa Bey (Atatürk’ün Sağ Arkasında)

Mehmet Raşit Efendi
1787 yılında Osmanlı Devletinin  “reisülküttap”ı, yani dış işleri bakanlığı yapmış bir devlet adamıdır. Mehmet Raşit Efendi, aslen Koramaz Vadisinin Isbıdın (bugünkü adı Bağpınar) köyünde 1753 yılında doğmuştur. Raşit Efendi kütüphanesini kendi memleketi olan Kayseri’ye 1796 yılında yaptırmıştır. Bina tek kubbeli bir salona ve bir koridora sahiptir. Türkiye’de yazma ve basma eski kitapların yer aldığı önemli kütüphanelerden biridir. Buradaki Türkçe, Arapça ve Farsça eserlerin bir bölümünü Mehmet Raşit Efendi, İstanbul’dan buraya göndermiş, daha sonra Mehmet Paşa ve Hacı Halil Efendiler de yardımda bulunmuşlardır. Cumhuriyet yıllarında da Milli Kütüphaneden buraya bazı eski yazılı eserler aktarılmıştır. Türkçe, Arapça ve Farsça yazma eserler bakımından Orta Anadolu’nun en büyük kütüphanesidir. 

Müftü Mesut Efendi (1818-1881) – Ağırnas

Behçet Kemal Çağlar -Büyük Bürüngüz

Ali Rıza Önder (1918-1994) – Dimitre (Turan) – Yargıtay Üyesi