Tarihte Koramaz

Baş Öğretmen Atatürk’ün Yeni Harfleri Takdim İçin Koramaz Vadisi Ziyareti

Koramaz Vadisi Osmanlı döneminde de büyük öneme sahiptir. Vadi içinden akan Koramaz Çayı her zaman çok değerli olmuş ve çoğu zaman paylaşılamamıştır. Aşağıda yer alan fermanda Koramaz Çayı’nın paylaşımı hususu konu edilmektedir.

§Sultan II. Selim’in padişahlığı döneminde Kıbrıs fethedilmiş ve Kıbrıs’ın Türkleştirilmesi için Anadolu’dan aileler Kıbrıs göçe zorlanmışlardır. Kayseri’den de merkez ve merkeze bağlı köylerle, Develi, İncesu, Yeşilhisar gibi yerleşim birimlerinden ahalinin Kıbrıs’a göç etmesi için ferman çıkarılmıştır. Merkeze bağlı köylerden olan Ağırnas, Büyük ve Küçük Bürüngüz köyleri ile İsgobü (Subaşı) köylerinden ahalinin Kıbrıs’a göç etmesi ile ilgili ferman çıkar. Fermanı duyan Mimar Sinan, kendinin Ağırnaslı olduğunu Büyük ve Küçük Bürüngüz köyleri ile İsgobü Köyü’nde akrabaları olduğunu ve bu köylerin ahalisinin göçten bağışlanmalarını Sultan II. Selim’den diler. Bunun üzerine padişah, 86 yaşına gelmiş bu büyük mimarın isteğini geri çeviremez ve bu köylerdeki ahalinin göçten muaf tutulmasına ilişkin şu fermanı gönderir: Başbakanlık Osmanlı Arşivleri Akdağ Kadısı’na ve Hüseyin Çavuş’a hüküm ki: Şimdi, Hassa Mimarlarımın Başı mektup gönderip, Kıbrıs’a sevki ferman olunan Kayseri halkından kendi oturduğu Ağırnas adlı köy halkı ve diğer köylerde oturan akrabalarından Kiçi Bürüngüz’de (Küçük Bürüngüz) Sanoğlu Düvenci ile İsgobü Köyü’nden Ulise ve Kudışan adlı zımnilerin Kıbrıs’a gönderilmekten bağışlanmasını dilemektedir. Sözü edilenin, oturduğu söylenen köyünden ve akrabasından olan adı geçenler, Kıbrıs’a sürülmekten bağışlanmasını emredip, buyurdum ki; emrim varıp ulaştıkça sözü edilenin, eskiden oturduğu yukarıda anlatılan köyünden ve akrabalarından olanların, Kıbrıs’a gönderilmek için deftere yazılmış olsalar bile çıkarıp “Kıbrıs’a sürgün olanlardansınız” diye incitilmelerine de engel olasınız ve bu yüce hükmümü mahfuz sicile kaydeyleyip ellerinde bırakasınız” Ferman daha sonra Kayseri’ye ulaştırılmak üzere, Mehmet Ustaya verilir. ( 7 Ramazan 981, miladi 1583)