Kağnı Yolları

Binlerce yıldır insanların en sadık taşıma araçlarından birisi olmuştur Kağnılar. Kağnıların tekeri genelde demirle kaplı ve çok sert olur. Üzerinde de yüzlerce kilo yük ile yol alır kağnılar. Kağnılar yumuşak kayalardan oluşan bölgelerden geçerken tekerleri zemini oymaya başlar, zamanla bu oyuklar derinleşmeye ve adeta çukur bir raya dönüşmeye başlarlar. Bu raya oturan bir kağnı buradan kolay kolay çıkamaz. Çukur derinleştikçe kağnılar yatayda yer değiştirerek yeni raylar oluşturmaya başlarlar. Kayseri’de bu şekilde yan yana yüzlerce ray barındıran bir Kağnı Otobanı hemen Koramaz Vadisi yanı başında yer alıyor.