Modern Kiliseler

Koramaz Vadisi’inde Cumhuriyet öncesi döneminde Rumların yaşadığı bilinmektedir. Vadide 38 adet kaya kilise yer almakla birlikte bunlara ilave olarak Vadide yaşayan Rumlardan kalan günümüze kadar ulaşabilmiş iki büyük kilise bulunmaktadır. Bu kiliselerden biri Ağırnas’ta yer almakta olup adı Aigos Prokopios olarak bilinmektedir. Diğer kilise ise Vekse köyünde bulunmakta ve özel şahıs mülkiyetinde yer almaktadır.

Vekse
Ağırnas