Tümülüsler

Tümülüsler en basit ifade ile anıt mezarlardır. Döneminin seçkinleri (din adamı, soylu, zengin, yönetici vb.) tümülüslerde yatmaktadırlar. Tümüsler yol güzergahlarına ve yüksek noktalara inşa edilmişlerdir. Tümülüslerin içerisinde bir mezar odası yer alır ve üstü toprak ya da kaya parçaları ile kaplıdır. Koramaz Vadisi’nin yukarı kesimlerinde yani platoya dönüşüm noktalarında 5 adet tümülüs yer almaktadır. Bu tümülüslerin maalesef tamamı defineciler tarafından soyulmuştur.

Mezar Odası
Tümülüs Mezar Odası Girişi