Yatırlar/Ziyaretler

ARAP OCAĞI

Ağırnas’ın merkezi sayılabilecek bir noktada yer alan bu tarihi taş kemerli yapıyı bölge halkı Arap Ocağı olarak adlandırmaktadır. Arap Ocağı’nın daha önceden bir kilise olduğu da bilinmektedir.

Arap Ocağı’nın bölge halkı tarafından anlatılan sözlü tarihi şöyle rivayet edilmektedir:


“Yirminci yüzyıl başlarında orta doğudan iki atlı Müslüman, ziyaret amacı ile Ağırnas’a gelmiştir, bu misafirler o dönem güç sahibi olan yerel yöneticiler tarafından memnuniyetle karşılanmış ve bugün Arap Ocağı olarak adlandırılan yapıya komşu mekanda misafir edilmişlerdir.

Misafirler gece uyurken komşu yapının yani Arap Ocağı’nın kutsal olduğuna dair rüyalar görmüşler ve sabah uyanır uyanmaz bu rüyaları ahaliye aktarmışlardır. Arap Ocağı’nın bir yatır / ziyaret olduğunu, buranın önemli bir yer olduğunu bildirmişlerdir. Bunun üzerine ahali Arap Ocağını adak adadıkları, dua ettikleri bir yatıra dönüştürmüştür. Bugün hala Anadolu’nun birçok ilinden Arap Ocağı’na insanlar gelmekte ve dualar etmektedirler. Arap Ocağı şu günlerde ziyarete kapalı olup belediye tarafından restore edilmektedir.

Yazan: Bilgin Yazlık