Okullar

Koramaz Vadisinde yer alan insanlar tarih boyunca eğitime önem vermişlerdir. Vadideki tüm köylerde Osmanlı ya da Cumhuriyetin ilk dönemine tarihlenen 8 adet tarihi okul bulunmaktadır. Vekse’de bir de İskalyon Mektebi yer almaktadır. Ağırnas’ta yer alan İttihat ve Terakki Mektebi bu okullar içerisinde öne çıkmaktadır. Vadideki okulların bir çoğunun inşasında Vali Muammer ve Yunus Bekir’in emeği vardır. Bugün okulların bazıları eğitime kapalı iken bazılarının duvarlarında hala çocuk sesleri çınlamaya devam etmektedir.

İttihat ve Terakki Mektebi / Ağırnas
İskalyon Mektebi / Vekse
Büyük Bürüngüz
Seyyid Burhaneddin Türbesi Girişinde Yer Alan Vali Muammer Bey’e Ait Mezar